HTML Color Codes

Below you can find all of the HTML color codes, as defined in the official CSS Color Module Level 3 standard.

Blue HTML Color Code Names

Color Name HEX RGB
Aqua #00ffff rgb(0,255,255)
Cyan #00ffff rgb(0,255,255)
LightCyan #e0ffff rgb(224,255,255)
PaleTurquoise #afeeee rgb(175,238,238)
Aquamarine #7fffd4 rgb(127,255,212)
Turquoise #40e0d0 rgb(64,224,208)
MediumTurquoise #48d1cc rgb(72,209,204)
DarkTurquoise #00ced1 rgb(0,206,209)
CadetBlue #5f9ea0 rgb(95,158,160)
SteelBlue #4682b4 rgb(70,130,180)
LightSteelBlue #b0c4de rgb(176,196,222)
PowderBlue #b0e0e6 rgb(176,224,230)
LightBlue #add8e6 rgb(173,216,230)
SkyBlue #87ceeb rgb(135,206,235)
LightSkyBlue #87cefa rgb(135,206,250)
DeepSkyBlue #00bfff rgb(0,191,255)
DodgerBlue #1e90ff rgb(30,144,255)
CornflowerBlue #6495ed rgb(100,149,237)
RoyalBlue #4169e1 rgb(65,105,225)
Blue #0000ff rgb(0,0,255)
MediumBlue #0000cd rgb(0,0,205)
DarkBlue #00008b rgb(0,0,139)
Navy #000080 rgb(0,0,128)
MidnightBlue #191970 rgb(25,25,112)

Pink HTML Color Code Names

Color Name HEX RGB
Pink #ffc0cb rgb(255,192,203)
LightPink #ffb6c1 rgb(255,182,193)
HotPink #ff69b4 rgb(255,105,180)
DeepPink #ff1493 rgb(255,20,147)
MediumVioletRed #c71585 rgb(199,21,133)
PaleVioletRed #db7093 rgb(219,112,147)

Orange HTML Color Code Names

Color Name HEX RGB
Coral #ff7f50 rgb(255,127,80)
Tomato #ff6347 rgb(255,99,71)
OrangeRed #ff4500 rgb(255,69,0)
DarkOrange #ff8c00 rgb(255,140,0)
Orange #ffa500 rgb(255,165,0)

Yellow HTML Color Code Names

Color Name HEX RGB
Gold #ffd700 rgb(255,215,0)
Yellow #ffff00 rgb(255,255,0)
LightYellow #ffffe0 rgb(255,255,224)
LemonChiffon #fffacd rgb(255,250,205)
LightGoldenrodYellow #fafad2 rgb(250,250,210)
PapayaWhip #ffefd5 rgb(255,239,213)
Moccasin #ffe4b5 rgb(255,228,181)
PeachPuff #ffdab9 rgb(255,218,185)
PaleGoldenrod #eee8aa rgb(238,232,170)
Khaki #f0e68c rgb(240,230,140)
DarkKhaki #bdb76b rgb(189,183,107)

Purple HTML Color Code Names

Color Name HEX RGB
Lavender #e6e6fa rgb(230,230,250)
Thistle #d8bfd8 rgb(216,191,216)
Plum #dda0dd rgb(221,160,221)
Violet #ee82ee rgb(238,130,238)
Orchid #da70d6 rgb(218,112,214)
Fuchsia #ff00ff rgb(255,0,255)
Magenta #ff00ff rgb(255,0,255)
MediumOrchid #ba55d3 rgb(186,85,211)
MediumPurple #9370db rgb(147,112,219)
BlueViolet #8a2be2 rgb(138,43,226)
DarkViolet #9400d3 rgb(148,0,211)
DarkOrchid #9932cc rgb(153,50,204)
DarkMagenta #8b008b rgb(139,0,139)
Purple #800080 rgb(128,0,128)
RebeccaPurple #663399 rgb(102,51,153)
Indigo #4b0082 rgb(75,0,130)
MediumSlateBlue #7b68ee rgb(123,104,238)
SlateBlue #6a5acd rgb(106,90,205)
DarkSlateBlue #483d8b rgb(72,61,139)

Green HTML Color Code Names

Color Name HEX RGB
GreenYellow #adff2f rgb(173,255,47)
Chartreuse #7fff00 rgb(127,255,0)
LawnGreen #7cfc00 rgb(124,252,0)
Lime #00ff00 rgb(0,255,0)
LimeGreen #32cd32 rgb(50,205,50)
PaleGreen #98fb98 rgb(152,251,152)
LightGreen #90ee90 rgb(144,238,144)
MediumSpringGreen #00fa9a rgb(0,250,154)
SpringGreen #00ff7f rgb(0,255,127)
MediumSeaGreen #3cb371 rgb(60,179,113)
SeaGreen #2e8b57 rgb(46,139,87)
ForestGreen #228b22 rgb(34,139,34)
Green #008000 rgb(0,128,0)
DarkGreen #006400 rgb(0,100,0)
YellowGreen #9acd32 rgb(154,205,50)
OliveDrab #6b8e23 rgb(107,142,35)
Olive #808000 rgb(128,128,0)
DarkOliveGreen #556b2f rgb(85,107,47)
MediumAquamarine #66cdaa rgb(102,205,170)
DarkSeaGreen #8fbc8f rgb(143,188,143)
LightSeaGreen #20b2aa rgb(32,178,170)
DarkCyan #008b8b rgb(0,139,139)
Teal #008080 rgb(0,128,128)

Red HTML Color Code Names

Color Name HEX RGB
IndianRed #cd5c5c rgb(205,92,92)
LightCoral #f08080 rgb(240,128,128)
Salmon #fa8072 rgb(250,128,114)
DarkSalmon #e9967a rgb(233,150,122)
LightSalmon #ffa07a rgb(255,160,122)
Crimson #dc143c rgb(220,20,60)
Red #ff0000 rgb(255,0,0)
FireBrick #b22222 rgb(178,34,34)
DarkRed #8b0000 rgb(139,0,0)

Brown HTML Color Code Names

Color Name HEX RGB
Cornsilk #fff8dc rgb(255,248,220)
BlanchedAlmond #ffebcd rgb(255,235,205)
Bisque #ffe4c4 rgb(255,228,196)
NavajoWhite #ffdead rgb(255,222,173)
Wheat #f5deb3 rgb(245,222,179)
BurlyWood #deb887 rgb(222,184,135)
Tan #d2b48c rgb(210,180,140)
RosyBrown #bc8f8f rgb(188,143,143)
SandyBrown #f4a460 rgb(244,164,96)
Goldenrod #daa520 rgb(218,165,32)
DarkGoldenrod #b8860b rgb(184,134,11)
Peru #cd853f rgb(205,133,63)
Chocolate #d2691e rgb(210,105,30)
SaddleBrown #8b4513 rgb(139,69,19)
Sienna #a0522d rgb(160,82,45)
Brown #a52a2a rgb(165,42,42)
Maroon #800000 rgb(128,0,0)

White HTML Color Code Names

Color Name HEX RGB
White #ffffff rgb(255,255,255)
Snow #fffafa rgb(255,250,250)
Honeydew #f0fff0 rgb(240,255,240)
MintCream #f5fffa rgb(245,255,250)
Azure #f0ffff rgb(240,255,255)
AliceBlue #f0f8ff rgb(240,248,255)
GhostWhite #f8f8ff rgb(248,248,255)
WhiteSmoke #f5f5f5 rgb(245,245,245)
Seashell #fff5ee rgb(255,245,238)
Beige #f5f5dc rgb(245,245,220)
OldLace #fdf5e6 rgb(253,245,230)
FloralWhite #fffaf0 rgb(255,250,240)
Ivory #fffff0 rgb(255,255,240)
AntiqueWhite #faebd7 rgb(250,235,215)
Linen #faf0e6 rgb(250,240,230)
LavenderBlush #fff0f5 rgb(255,240,245)
MistyRose #ffe4e1 rgb(255,228,225)

Grey HTML Color Code Names

Color Name HEX RGB
Gainsboro #dcdcdc rgb(220,220,220)
LightGray #d3d3d3 rgb(211,211,211)
LightGrey #d3d3d3 rgb(211,211,211)
Silver #c0c0c0 rgb(192,192,192)
DarkGray #a9a9a9 rgb(169,169,169)
DarkGrey #a9a9a9 rgb(169,169,169)
Gray #808080 rgb(128,128,128)
Grey #808080 rgb(128,128,128)
DimGray #696969 rgb(105,105,105)
DimGrey #696969 rgb(105,105,105)
LightSlateGray #778899 rgb(119,136,153)
LightSlateGrey #778899 rgb(119,136,153)
SlateGray #708090 rgb(112,128,144)
SlateGrey #708090 rgb(112,128,144)
DarkSlateGray #2f4f4f rgb(47,79,79)
DarkSlateGrey #2f4f4f rgb(47,79,79)
Black #000000 rgb(0,0,0)